1) Προτάσεις λίπανσης

2)Προτάσεις βελτίωσης εδαφών

3)Παρακολούθηση καλλειεργειών μέσω φυλλοδιαγνωστικής.