Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μέσα από το έμπειρο προσωπικό μας και το εξοπλισμένο εργαστήριο που βρίσκεται στην διάθεσή μας, έχουμε την δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργό για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Εφόσον ο γεωργός επιθυμεί μετά από συνεννόηση ένας από τους γεωπόνους μας θα επισκεφθεί την καλλιέργεια σας.

Σε συνδυασμό με τις απαραίτητες ενέργειες που θα γίνουν στο εργαστήριο θα μπορέσουμε να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λίπανσης-διαχείρισης το οποίο είναι μοναδικό και φτιαγμένο για εσάς.

Με αυτό το τρόπο αποφεύγουμε άσκοπες εφαρμογές λιπασμάτων, φαρμάκων και τοξικότητες που ενδέχεται να βλάψουν την παραγωγή και αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.

Με αυτό το τρόπο πετυχαίνουμε μια καλλιέργεια με την βέλτιστη παραγωγή ποιοτικά & ποσοτικά χωρίς ανούσια και άσκοπα έξοδα.