Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την παροχή εργαστηριακών & συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον επαγγελματία όσο και στον ερασιτέχνη γεωργό.

Όντας από τα πρώτα ιδιωτικά εργαστήρια γεωργικών αναλύσεων στον ελληνικό χώρο, συνεργαζόμενοι τόσο με γεωργούς της Αχαΐας αλλά και με όλης της Ελλάδας, έχουμε πολυετή εμπειρία και γνώση τόσο με ντόπιες ποικιλιές – παραγωγές όσο και με τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των ελληνικών εδαφών.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούμε εξειδικευμένες αναλύσεις: Εδάφους, Νερού Άρδευσης, Φυτικών Ιστών, Θρεπτικών Διαλυμάτων και Λιπασμάτων.

Όλες οι αναλύσεις μας συνοδεύονται πάντα με προτάσεις λίπανσης από τους γεωπόνους μας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος αλλά και για την αποφυγή λαθών.

Η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και υπεύθυνες συμβουλές εξειδικευμένης λίπανσης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για μια σωστή δειγματοληψία.

Έξοπλισμός Εργαστηρίου

Φασματοφωτόμετρο UV-VIS

Η τεχνική της φασματοφωτομετρίας απορρόφησης UV-vis βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (~190-900 nm) από τα μόρια διαφόρων χημικών ενώσεων. Το τμήμα του μορίου που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση, καλείται χρωμοφόρο και η απεικόνιση της απορρόφησης ή τηςδιαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος παρέχει το φάσμα απορρόφησης της αναλυόμενης ουσίας.

Ατομική Απορρόφηση

Σε αυτό η μονοχρωματική ακτινοβολία παράγεται από ειδικές λυχνίες για κάθε μετρούμενο μέταλλο (είναι εξειδικευμένη αναλυτική τεχνική για προσδιορισμό μετάλλων). Μέσα σε αυτές τις λυχνίες δημιουργείται ατμός του μετάλλου ο οποίος φωτοβολεί συγκεκριμένη συχνότητα. Το δείγμα αεριοποιείται με κάποιο τρόπο (είτε σε φούρνο γραφίτη, είτε με ψεκασμό σε φλόγα) και οι ατμοί του δείγματος μπαίνουν στην πορεία του παραγόμενου από την λυχνία μονοχρωματικού φωτός. Από εκεί απορροφούν μια ποσότητα φωτός ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος προς το εξεταζόμενο μέταλλο, η οποία μετριέται από τον μετρητήφωτόμετρο.