Φυτό

  • Παραγωγή σε όλη την διάρκεια του χρόνου με υψηλή ανάγκη σε ώρες ψύχους.
  • Φυτό με υψηλή ζωτικότητας, όρθιο φύλλωμα και υψηλή ανθεκτικότητα σε ασθένειες.
  • Πολύ υψηλή παραγωγικότητα.
  • Πολύ πρώιμη ανθοφορία η οποία συνεχίζεται σε όλη την περίοδο.

Φρούτο

  • Κωνικό-κανονικό σχήμα.
  • Όμορφος, ελκυστικός καρπός με σταθερά μεγάλο μέγεθος.
  • Φωτεινό κόκκινο χρώμα ακόμα και σε υψηλή θερμοκρασία.
  • Πολύ νόστιμος καρπός, πολύ γλυκός με σταθερά υψηλό brix σε όλη την σεζόν.
  • Ο καρπός παραμένει πολύ σφιχτός ακόμα και σε εποχές με υψηλές θερμοκρασίες.
  • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή.
Πρώιμη συλλογή η οποία συνεχίζει σε όλη την σεζόν.