Υπηρεσίες Εργαστηρίου

    Το εργαστήριο μας παρέχει υπηρεσίες με εξειδίκευση σε αναλύσεις εδάφους, νερού άρδευσης, φυτικών ιστών, θρεπτικών διαλυμάτων και λιπασμάτων
    Οι αναλύσεις δειγμάτων εδάφους και φυτικών ιστών περιλαμβάνουν μετρήσεις για προσδιορισμό της περιεκτικότητας του εδάφους σε Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3), Ενεργό Ασβέστιο, Οργανική Ουσία καθώς και την μηχανική σύσταση και το pH αυτού.
     Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για το πως να πραγματοποιήσετε μια σωστή δειγμαληψία εδάφους και φύλλων.

Πίνακας Χημικών Στοιχειών προς μέτρηση σε αναλύσεις εδάφους και φυτικού ιστού

Πίνακας Χημικών Στοιχειών προς μέτρηση σε αναλύσεις νερού

Οι αναλύσεις δειγμάτων στο νερό άρδευσης και θρεπτικών διαλυμάτων περιλαμβάνει μετρήσεις για προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε Αγωγιμότητα, Ανθρακικό (CO3), Διτανθρακικό (HCO3) καθώς και το pH.

Οδηγίες Δειγματοληψίας Εδάφους

Η δειγματοληψία του εδάφους βασίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή: την Αντιπροσωπευτικότητα του Δείγματος. Με άλλα λόγια, το δείγμα εδάφους που θα αναλυθεί θα πρέπει να αντανακλά, τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας σχετικά ευρύτερης εδαφικής περιοχής.
  • Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται δείγματα εδάφους από 5-10 σημεία και βάθος 0-30 cm, όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό σύστημα των φυτών. Σε αγρούς με έκταση μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων προτείνουμε να γίνεται διαχωρισμός του χωραφιού σε 2 τμήματα και να μας προσκομίζετε ξεχωριστά δείγματα από το κάθε τμήμα. Αν το έδαφος είναι ανομοιόμορφο τότε παίρνουμε χωριστά δείγματα για κάθε τύπο εδάφους. Όταν σε ένα χωράφι πρόκειται να φυτευθούν δένδρα τότε το δείγμα παίρνεται σε διαφορετικούς ορίζοντες(βάθος) 0-30 και 30-60 εκατοστά. Σε δενδρώνες που έχουν ήδη εγκατασταθεί το δείγμα παίρνεται από 0-40 εκατοστά.
  • Εν συνεχεία, τα απλά αυτά δείγματα αναμειγνύονται και από το σύνθετο αυτό δείγμα λαμβάνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 kg, και προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση.
  • Συμπληρώνεται το παρακάτω φυλλάδιο και αποστέλλεται στο εργαστήριο προς ανάλυση.
Σχηματικά η διαδικασία δειγματοληψίας στην παρακάτω εικόνα.

Οδηγίες Δειγματοληψίας Φύλλων

  Παρακάτω θα βρείτε πίνακες που θα σας καθοδηγήσουν στην διαδικασία δειγματοληψίας φυλλώματος ανά καλλιέργεια που θα βοηθήσει στο κατάλληλό σχεδιασμό του πλάνου λίπανσης.
  • Το δείγμα θα πρέπει να είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό. Κατά την δειγματοληψία ακολουθείται η διαγώνιος διαδρομή (Χ) και τα φύλλα συλλέγονται κάθε 3o, 4o, 5o και 10o δένδρο, πάνω σε αυτή την διαδρομή ανάλογα με την έκταση του κτήματος.
  • Όταν πρόκειται να γίνει ανάλυση για διαπίστωση τροφοπενίας ή για διαπίστωση τοξικότητας τότε η ανάλυση μπορεί να γίνει και σε εποχή διαφορετική από ότι ορίζεται παρακάτω, αρκεί να σταλούν δύο (2) δείγματα φύλλων. Ένα δείγμα με συμπτώματα και ένα δείγμα χωρίς συμπτώματα για να γίνει συγκριτική ανάλυση.
Τέλος συμπληρώνεται τα παρακάτω στοιχεία του φυλλάδιο και αποστέλλεται στο εργαστήριο προς ανάλυση.
Δενδρώδεις Καλλιέργεις
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Εσπεριδοειδή
Σεπτέμβριο –  Οκτώβριο (ηλικία φύλλων 4 – 7  μηνών)
Φύλλα από το μέσον ετήσιων βλαστών που δεν φέρουν καρπούς. Παίρνουμε 4 φύλλα από κάθε δένδρο στο
ύψος του ώμου και συνολικά από 25 τουλάχιστον δένδρα.
Ελαιόδεντρα
Έξι εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση.
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον
25.απο κάθε δένδρο παίρνουμε 4 ζεύγη(αντικριστών) φύλλων.
Ροδακινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά
Κερασία Αμυγδαλιά
12-14 βδομάδες μετά την πλήρη άνθηση
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4
φύλλα στο ύψος του ώμου. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 25.
Αχλαδιά Μηλιά
8-12 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση
Φουντουκιά Φυστικιά
Αύγουστο
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4 φύλλα στο ύψος του ώμου.
Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 50.
Καρυδιά Συκιά
Ιούλιο – Αύγουστο
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4
φύλλα στο ύψος του ώμου. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 30.
Αμπέλια
Κατά το τέλος της άνθησης
2ο και 3ο φύλλο από την βάση καρποφόρου
βλαστού. Παίρνουμε 80-100 φύλλα(έλασμα και μίσχο μαζί) από 20-25 πρέμνα διάσπαρτα στον αμπελώνα.
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Εσπεριδοειδή
Σεπτέμβριο –  Οκτώβριο (ηλικία φύλλων 4 – 7  μηνών)
Φύλλα από το μέσον ετήσιων βλαστών που δεν φέρουν καρπούς. Παίρνουμε 4 φύλλα από κάθε δένδρο στο
ύψος του ώμου και συνολικά από 25 τουλάχιστον δένδρα.
Ελαιόδεντρα
Έξι εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση.
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον
25.απο κάθε δένδρο παίρνουμε 4 ζεύγη(αντικριστών) φύλλων.
Ροδακινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά
Κερασία Αμυγδαλιά
12-14 βδομάδες μετά την πλήρη άνθηση
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4
φύλλα στο ύψος του ώμου. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 25.
Αχλαδιά Μηλιά
8-12 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4
φύλλα στο ύψος του ώμου. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 25.
Φουντουκιά Φυστικιά
Αύγουστο
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4 φύλλα στο ύψος του ώμου.
Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 50.
Καρυδιά Συκιά
Ιούλιο – Αύγουστο
Ώριμα φύλλα από το μέσο ετήσιων βλαστών. Από κάθε δένδρο παίρνουμε 4
φύλλα στο ύψος του ώμου. Αριθμός δένδρων τουλάχιστον 30.
Αμπέλια
Κατά το τέλος της άνθησης
2ο και 3ο φύλλο από την βάση καρποφόρου
βλαστού. Παίρνουμε 80-100 φύλλα(έλασμα και μίσχο μαζί) από 20-25 πρέμνα διάσπαρτα στον αμπελώνα.
Κηπευτικά
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Πατάτα, Ντομάτα
Κατά το στάδιο της άνθησης.
4ο ή 5ο φύλλο από την κορυφή. Παίρνουμε φύλλα από 40-50 τουλάχιστον φυτά.
Ντομάτα (Βιομηχανική ή εκτός θερμοκηπίου)
Ντομάτα (Θερμοκηπίου)
8 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση
Αγγούρι (Θερμοκηπίου)
Καρπούζι, Πεπόνι
Από την ανάπτυξη έως την άνθιση
Φύλλα κοντά στην βάση του κυρίους στελέχους. Συνολικός αριθμός
φύλλων τουλάχιστον 30.
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Πατάτα, Ντομάτα
Κατά το στάδιο της άνθησης.
4ο ή 5ο φύλλο από την κορυφή. Παίρνουμε φύλλα από 40-50 τουλάχιστον φυτά.
Ντομάτα (Βιομηχανική ή εκτός θερμοκηπίου)
Κατά το στάδιο της άνθησης.
4ο ή 5ο φύλλο από την κορυφή. Παίρνουμε φύλλα από 40-50 τουλάχιστον φυτά.
Ντομάτα (Θερμοκηπίου)
8 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση
4ο ή 5ο φύλλο από την κορυφή. Παίρνουμε φύλλα από 40-50 τουλάχιστον φυτά.
Αγγούρι (Θερμοκηπίου)
8 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση
4ο ή 5ο φύλλο από την κορυφή. Παίρνουμε φύλλα από 40-50 τουλάχιστον φυτά.
Καρπούζι, Πεπόνι
Από την ανάπτυξη έως την άνθιση
Φύλλα κοντά στην βάση του κυρίους στελέχους. Συνολικός αριθμός
φύλλων τουλάχιστον 30.
Φυλλώδη Λαχανικά
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Μαρούλι, Σπανάκι, κ.λ.π.
Πριν ή κατά την έναρξη της άνθησης
Τα εξωτερικά φύλλα. Συνολικό αριθμός 30 – 40
Ψυχάνθη
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Μπιζέλια, Φασόλια κ.λ.π.
Πριν ή κατά την έναρξη της άνθησης
Ώριμα φύλλα κοντά στην κορυφή του φυτού.
Συνολικό αριθμός 30 – 40
Φυτά μεγάλης Καλλιέργειας
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Σιτηρά, Ρύζι
Σε φυτά νεαράς ηλικίας (<30 cm )όλο το υπέργειο τμήμα.
Κατά το ξεστάχυασμα τα 2-4 ανώτερα φύλλα
Καλαμπόκι
Νεαρής Ηλικίας

Πριν την έκπτυξη της άρρενος ταξιανθίαας

Μετά την έκπτυξη της άρρενος ταξιανθίας
Όλο το υπέργειο τμήμα

Το πλήρως εκπτυγμένο φύλλο κάτω από την κορυφή

Το φύλλο του σπάδικα. Συνολικά 25-35 φύλλα
Καπνός
Κατά την άνθηση
Πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα. Συνολικός αριθμός 30 – 40
Βαμβάκι
Πριν την άνθηση ή κατα την πλήρη άνθηση
Φύλλα νέα πλήρως ανεπτυγμένα από το κυρίως στέλεχος.
Συνολικός αριθμός 30 – 40
Ανθοκομικά είδη
Είδος Καλλιέργειας
Εποχή Δειγματοληψίας
Τρόπος Δειγματοληψίας
Τριαντάφυλλο
Όταν ο ανθοφόρος βλαστός είναι σε μέγεθος μπιζελιού
Τα ανώτερα φύλλα του ανθοφόρους στελέχους . Συνολικό αριθμός 25 – 35
Γαρύφαλλο
Μετά το σπάσιμο της κορυφής
Το 5ο και 6ο ζευγάρι φύλλω από μη ανθοφόρους βλαστούς
Χρυσάνθεμο
Στο σχηματισμό του άνθους
Φύλλα κάτω από το άνθος . Συνολικό αριθμός 25 – 30