Φυτό

 • Εξαιρετικά παραγωγικό.
 • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή.
 • Πολύ πρώιμη εμφάνιση καρπού.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα μεταφοράς.

Φρούτο

 • Υψηλό ποσοστό μεγάλων σε μέγεθος και εμπορεύσιμων καρπών.
 • Ομοιόμορφοι καλοσχηματισμένοι καρποί.
 • Οι καρποί είναι κυρίως κωνικοί.
 • Τα φρούτα είναι σφιχτά αλλά ζουμερά, το χρώμα είναι γυαλιστερό, φωτεινό έως σκούρο κόκκινο με ζεστό κόκκινο εσωτερικό και λεία εμφάνιση.
 • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή.
 • Εξαιρετική γεύση.
Brix 10

Συγκομιδή

 • Πολύ πρώιμη εμφάνιση καρπού.
 • Διατηρεί το μέγεθος και το σχήμα του καρπού του σε όλο τον κύκλο παραγωγής του.