Φυτό

  • Δυνατό και ανθεκτικό φυτό με μεγάλη αντοχή στο ψύχος.
  • Ιδανικό για όλες τις μεθόδους παραγωγής.
  • To φρούτο εξέχει του φυλλώματος με αποτέλεσμα να είναι έυκολή η συγκομιδή.
  • Μεγάλη ανθεκτικότητα σε ασθένειες φύλλου και ρίζας

Φρούτο

  • Σφικτός και φρουτώδης καρπός με ωραίο άρωμα.
  • Ελαφρώς κωνικό σχήμα καρδιάς.
  • Nόστιμος και γλυκός καρπός με σταθερά υψηλό brix καθόλη την διάρκεια της σεζόν.
  •  Εξαιρετική μετασυλλεκτική αντοχή.

Συγκομοιδή

Πρώιμη ποικιλία με σταθερή και υψηλή παραγωγή καθόλη την περίοδο συγκομοιδής.