Φυτό

 • Απαιτεί χαμηλά επίπεδα ψύχους.
 • Δυνατό φυτό με καλή αντοχή σε ασθένειες των φύλλων και των ριζών.
 • Μέτρια ανάπτυξη.
 • Καλή ανάπτυξη σε κουρασμένα εδάφη.
 • Ανθεκτικό σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
 • Υψηλή παραγωγικότητα.

Φρούτο

 • Πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, έντονη γλυκιά γεύση με μέτρια οξύτητα.
 • Ελκυστικό και ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα.
 • Καλή πυκνότητα-σφριγηλότητα και υφή.
 • Ανθεκτική επιδέρμιδα.
 • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή.
 • Εύκολη και γρήγορη συγκομιδή.
 • Κωνικό σχήμα, με ωραίο και ομοιόμορφο μέγεθος καθόλη την περίοδο συγκομιδής.

Συγκομιδή

 • Μεσο όψιμο φυτό με μεγάλη διάρκεια συγκομιδής.
 • Καρπός υψηλής ποιότητας μέχρι και το τέλος της περιόδου συγκομιδής.
Μεσοπρώιμη συλλογή η οποία αυξάνεται κατά την διάρκεια της σεζόν.