Φυτό

  • Μέτρια προς υψηλή ζωτικότητα με μεγάλη ανάγκη σε ώρες ψύχους
  • Μεγάλη ανθεκτικότητα σε ασθένειες φύλλου και ρίζας
  • Πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Από τις πιο παραγωγικές ποικιλίες

Φρούτο

  • Πολύ ελκυστικός καρπός.
  • Όμορφο φωτεινό κόκκινο χρώμα.
  • Ομοιογενές σχήμα καρδιάς.
  • Μεσαίο προς μεγάλο σχήμα με πολύ λείο καρπό.
  • Νόστιμος καρπός με μέτρια σάκχαρα.
  • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή