Φυτό

  • Πολύ παραγωγική.
  • Καλή αντοχή σε ασθένειες.
  • Μεσοπρώιμη Ποικιλία.

Φρούτο

  • Μεγάλο φρούτο με χαρακτηριστική έντονη γλυκιά γεύση.
  • Έντονο βαθύ κόκκινο χρώμα.
  • Μεγάλα φρούτα ακανόνιστου σχήματος.
  • Καλή μετασυλλεκτική αντοχή