Φυτό

  • Φυτό ουδέτερων ημερών.
  • Σταθερή παραγωγή σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
  • Καλή απόδοση σε πρώιμη φύτευση.
  • Φυτό μετρίου σφρίγους αλλά συμπαγές.

Φρούτο

  • Καρπός κωνικού σχήματος με λαμπερό κόκκινο χρώμα.
  • Υψηλοί βαθμοί Brix και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.