Φυτό

  • Φυτό ουδέτερων ημερών.

Φρούτο

  • Μεγάλος κωνικός καρπός.
  • Καλό κόκκινο χρώμα.
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.