Φυτό

  • Απαιτεί ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες
  • Όρθιο και ανοιχτό σχήμα παρόμοιο με αυτό της FORTUNA.
  • To φρούτο εξαίχει της φυλλώματος με αποτέλεσμα να είναι έυκολή η συγκομιδή.
  • Αρκετά πρόωρη ανάπτυξη.
  • Μεγάλη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη από τις περισσοτερες παραγώμενες ποικιλίες.

Φρούτο

  • Κωνικό σχήμα κάρπου.
  • Όμορφο λαμπερό κόκκινο χρώμα και συνεκτικός καρπός.
  • Έντονη γεύση με μέτρια οξύτητα.
  • Καλό μέγεθος καθ όλη την διαρκεια παραγωγής

Συγκομιδή

Υπερπρώιμη ποικιλία, διαθέσιμη και σε Potted Plants