Φυτό

  • Μεγάλη ανθεκτικότητα σε ασθένειες φύλλου και ρίζας
  • Όρθιος βλαστικός και συμπαγής βιότοπος.
  • To φρούτο εξέχει του φυλλώματος με αποτέλεσμα να είναι έυκολή η συγκομιδή.
  • Μεγάλη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη από τις περισσοτερες παραγώμενες ποικιλίες.
  • Πολύ πρώιμη εμφάνιση καρπού.

Φρούτο

  • Καρπός κανονικού και κωνικού σχήματος με λαμπερό κόκκινο χρώμα.
  • Σφιχτό φρούτο με καλή ανθεκτικότητα και επιδερμίδα
  • Έντονο κόκκινο χρώμα.
  • Έντονη γεύση με ευχάριστο άρωμα.

Συγκομοιδή

Υπερπρώιμη ποικιλία, διαθέσιμη και σε Potted Plants