• Υψηλή ποιότητα καρπού
  • Υψηλή απόδοση
  • Πολύ καλό άρωμα
  • Πρώιμη ποικιλία
  • Υψηλή παραγωγικότητα