·       Φυτό ουδέτερων ημερών
·       Εξαιρετικό άρωμα
·       Καλό κόκκινο χρώμα
·       Συνίσταται να γίνει η συλλογή πριν την πλήρη ωρίμανση
·       Φυτό με έντονη ανάπτυξη

·       Μεγάλος καρπός