Δειγματοληψία  ΕΔΑΦΟΥΣ


Η δειγματοληψία του εδάφους βασίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή: την Αντιπροσωπευτικότητα του Δείγματος. Με άλλα λόγια, το δείγμα εδάφους που θα αναλυθεί θα πρέπει να αντανακλά, τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας σχετικά ευρύτερης εδαφικής περιοχής.

1. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται δείγματα εδάφους από 5-10 σημεία  και βάθος 0-30 cm, όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό σύστημα των φυτών.
Σε αγρούς με έκταση μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων προτείνουμε να γίνεται διαχωρισμός του χωραφιού σε 2 τμήματα και να μας προσκομίζετε ξεχωριστά δείγματα από το κάθε τμήμα.
Αν το έδαφος είναι ανομοιόμορφο τότε παίρνουμε χωριστά δείγματα για κάθε τύπο εδάφους.
Όταν σε ένα χωράφι πρόκειται να φυτευθούν δένδρα τότε το δείγμα παίρνεται σε διαφορετικούς ορίζοντες(βάθος) 0-30 και 30-60 εκατοστά.
Σε δενδρώνες που έχουν ήδη εγκατασταθεί το δείγμα παίρνεται από 0-40 εκατοστά .


2. Εν συνεχεία, τα απλά αυτά δείγματα αναμειγνύονται και από το σύνθετο αυτό δείγμα λαμβάνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 kg, και προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση.
3. Συμπληρώνεται τα παρακάτω στοιχεία του φυλλαδίου και αποστέλλεται στο εργαστήριο προς ανάλυση.


ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ  ΕΔΩ
Σχηματικά η διαδικασία εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα