·       Φυτό ουδέτερων ημερών
·       Υψηλή ποιότητα καρπού καθ’ όλη την διάρκεια παραγωγής
·       Μεγάλος κύκλος παραγωγής
·       Καλό μέγεθος καρπού

·       Καλή απόδοση σε πρώιμες φυτεύσεις