Φυτοπροστατευτικά προϊόντα·       Εντομοκτόνα
·       Μυκητοκτόνα
·       Ακαρεοκτόνα
·       Ζιζανιοκτόνα
·       Νηματωδοκτόνα
·       Φυτορρυθμιστικές ουσίες