Συστήματα τεχνητής βροχής, Μικροεκτοξευτήρες,

 Λάστιχα, Ποτιστήρια