//

Πιστοποιημένο – Εγκεκριμένο διάλυμα (NPK) [Νατρίο(N)-Φώσφορο(P)-Κάλιο(K)] με μικροστοιχεία

Go to Top