ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ελαιόδεντρο
Φράουλα
Λάχανο
Κερασιές
apple
tomato
pepper
artichoke
grape
peach
flowers
Χημικό ΣτοιχείοΠεριεκτικότητα
Ολικό Άζωτο (Ν)22 Kg/Kg
Οργανικό Άζωτο (Ν)1 Kg/Kg
Νιτρικό Άζωτο (Ν)2 Kg/Kg
Αμμωνιακό Άζωτο (Ν)2.2 Kg/Kg
Ουρικό Άζωτο (Ν)16.8 Kg/Kg
 Κάλιο (K2O)1.6 Kg/Kg
Ολική Οργανική Ύλη56 Kg/hL
Ολικός Οργανικός Άνθρακας32.5 Kg/hL
Οργανικά Οξέα14 Kg/hL

Υγρό διάλυμα οργανικών μετάλλων. Πυκνότητα: 1.23 Kg/L.  pH: 3.5 – 5.5

Χαρακτηριστικά

 • Οι οργανικές ενώσεις είναι φυτικά εκχυλίσματα από τις διαδικασίες ζύμωσης και απόσταξης μελάσσας.
 • Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια καθιστώντας το ένα λίπασμα Α κατηγορίας.
 • Λόγω των χαρακτηριστικών του, αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, σχηματίζοντας συσσωματώματα που βελτιώνουν το πορώδες, τη διαπερατότητα και στη κατακρατηση νερου.
 • Ευνοεί την εκπομπή δευτερογενών ριζών και συνεπώς αυξάνει την ικανότητα ριζώματος του φυτού.
 • Τα φουλβικά οξέα αυξάνουν τη βλαστική απόκριση, ευνοώντας την ανάπτυξή της.
 • Οι οργανικές ενώσεις είναι φυτικά εκχυλίσματα από τις διαδικασίες ζύμωσης και απόσταξης μελάσσας.
 • Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια καθιστώντας το ένα λίπασμα Α κατηγορίας.
 • Λόγω των χαρακτηριστικών του, αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, σχηματίζοντας συσσωματώματα που βελτιώνουν το πορώδες, τη διαπερατότητα και στη κατακρατηση νερου.
 • Ευνοεί την εκπομπή δευτερογενών ριζών και συνεπώς αυξάνει την ικανότητα ριζώματος του φυτού.
 • Τα φουλβικά οξέα αυξάνουν τη βλαστική απόκριση, ευνοώντας την ανάπτυξή της.

Δοσολογία

ΚαλλιέργειαΥδρολίπανσηΔιαφυλλική Χρήση
Οπωροφόρα100 – 200 L/Ha/year   0.5 – 2 % στο νερό ψεκασμού
Άνθη & Κηπευτικά1 – 3 cc/m2 κάθε 7-10 μέρες0.25 – 1 % στο νερό ψεκασμού
Ελαιόδεντρα & Αμπέλια
75 – 150 L/Ha/year 0.5 – 2 % στο νερό ψεκασμού
Σιτηρά 60 – 200 L/Ha/year 2 – 10 % στο νερό ψεκασμού

Διαφυλλική Χρήση: Ποσοστό (%) επί του νερού ψεκασμού
L / Ha /year: Λίτρα ανά 10 στρέμματα το χρόνο

Άλλες Ενδείξεις

  • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
  • Διατηρήστε το προϊόν μεταξύ 0ºC και 40ºC.
  • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη προληπτικά μέτρα για το χειρισμό των προϊόντων. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.
  • Μην πετάτε τα δοχεία στο περιβάλλον μετά τη χρήση.