ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ελαιόδεντρο
Φράουλα
Λάχανο
Κερασιές
apple
tomato
pepper
artichoke
grape
peach
flowers
Χημικό ΣτοιχείοΠεριεκτικότητα
Σιδηρος (Fe) 6 %
Χηλικός Σιδηρος (Fe) [ο,ο] EDDHA4.8 %
Χηλικός Σιδηρος (Fe) [ο,P] EDDHA1.2 %

Μικροκοκκοποιημένο λίπασμα, χηλικός σίδηρος με συγκέντρωση οξέος EDDHA. Πυκνότητα: 1.2 Kg/L.  pH: 8 ± 0.5 (διάλυμα σε νερό 1%)

Χαρακτηριστικά

 • Είναι ένα λίπασμα ιδιαίτερα αφομοιώσιμο από το φυτό ακόμη και σε μη φυσιολογικές συνθήκες PH νερού και εδάφους.
 • Αποτελείται από πολύ ψηλούς υδατοδιαλυτούς κόκκους.
 • Η χρήση του προλαμβάνει και αντιμετωπίζει την έλλειψη σιδήρου σε οποιονδήποτε τύπο καλλιέργειας, που παρουσιάζει χλώρωση σιδήρου.
 • Είναι ένα λίπασμα ιδιαίτερα αφομοιώσιμο από το φυτό ακόμη και σε μη φυσιολογικές συνθήκες PH νερού και εδάφους.
 • Αποτελείται από πολύ ψηλούς υδατοδιαλυτούς κόκκους.
 • Η χρήση του προλαμβάνει και αντιμετωπίζει την έλλειψη σιδήρου σε οποιονδήποτε τύπο καλλιέργειας, που παρουσιάζει χλώρωση σιδήρου.

Δοσολογία

ΚαλλιέργειαΛίπανση
Οπωροφόρα & Ελαιόδεντρα
Νεοφυτευμένα δέντρα: 5-15 g/δέντρο 
Δέντρα σε πλήρη παραγωγή: 30-50 g/δέντρο
 Πολύ ανεπτυγμένα δέντρα: 60-100 g/δέντρο
Αμπέλια
Νεοφυτευμένα δέντρα: 3-5 g/δέντρο 
Δέντρα σε πλήρη παραγωγή: 5-10 g/δέντρο
Κηπευτικά & Άνθη
1.5 g/

Άλλες Ενδείξεις

  • Πρέπει να εφαρμοστεί κατά προτίμηση σε ξηρό έδαφος με διασκορπισμό των κόκκων στο μέρος με τη μεγαλύτερη παρουσία του ριζικού συστήματος, ώστε να διαλυθεί από το  νερό  της  βροχής  ή  να  ενσωματωθεί  στο  νερό  της  άρδευσης  το  οποίο  θα  βοηθήσει  τη διαλυτότητά του, την διείσδυσή του στο έδαφος και την απορρόφηση από το ριζικό σύστημα.
  • Είναι δυνατή και η διαφυλλική εφαρμογή του προϊόντος με άφθονη ποσότητα νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί κατά προτίμηση το βράδυ, για να απορροφηθεί καλύτερα. Για την συγκεκριμένη χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε την τεχνική μας υπηρεσία.
  • Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση της προτεινόμενης δοσολογίας.
  • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.
  • Διατηρήστε το προϊόν μεταξύ 2ºC και 40ºC.
  • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη προληπτικά μέτρα για το χειρισμό των προϊόντων.
  • Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.