ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ελαιόδεντρο
Φράουλα
Λάχανο
Κερασιές
apple
tomato
pepper
artichoke
grape
peach
flowers
Χημικό ΣτοιχείοΠεριεκτικότητα σε Kg / hL
Ολικό Άζωτο (Ν)1.75 Kg / hL
Νιτρικό Άζωτο (Ν)1.75 Kg / hL
Φώσφορος (P2O5) 20 Kg / hL
Κάλιο (K2O)60 Kg / hL
Υδατοδιάλυτο Κάλιο (K2O)58 Kg / hL
Ολικά Αμινοξέα 4 Kg / hL

Πιστοποιημένο – Εγκεκριμένο διάλυμα (NPK) Νατρίου(N), Φώσφορου(P) & Κάλιού(K). Πυκνότητα: 1.6 Kg/L.  pH: 10-11

Χαρακτηριστικά

 • Λίπασμα καλίου (Κ) και φωσφόρου (Ρ), ιδιαίτερα κατάλληλο για τα τελικά στάδια των καλλιεργειών λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κάλιο.

 • Η παρουσία των απαραίτητων αμινοξέων στην τελική φάση της ωρίμανσης των φρούτων βελτιώνει τις φυσικές διεργασίες.

 • Η ισορροπία και η γρήγορη αφομοίωσή του συμβάλλουν στην αύξηση της περιεκτικότητας του φρούτου σε έλαια και σάκχαρα.

 • Είναι επίσης κατάλληλο για εκείνα τα στάδια όπου υπάρχει έλλειψη των στοιχείων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 • Περιέχει βιοδιεγερτικά που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μέσω της ενεργοποίησης των μεταβολικών οδών που εμπλέκονται στην ωρίμανση των φρούτων.  

 • Λίπασμα καλίου (Κ) και φωσφόρου (Ρ), ιδιαίτερα κατάλληλο για τα τελικά στάδια των καλλιεργειών λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κάλιο.

 • Η παρουσία των απαραίτητων αμινοξέων στην τελική φάση της ωρίμανσης των φρούτων βελτιώνει τις φυσικές διεργασίες.

 • Η ισορροπία και η γρήγορη αφομοίωσή του συμβάλλουν στην αύξηση της περιεκτικότητας του φρούτου σε έλαια και σάκχαρα.

 • Είναι επίσης κατάλληλο για εκείνα τα στάδια όπου υπάρχει έλλειψη των στοιχείων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 • Περιέχει βιοδιεγερτικά που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μέσω της ενεργοποίησης των μεταβολικών οδών που εμπλέκονται στην ωρίμανση των φρούτων.  

Δοσολογία

ΚαλλιέργειαΔιαφυλλική Χρήση 
Οπωροφόρα0.3 – 1.0 %
Κηπευτικά0.2 – 0.5 %
Ελαιόδεντρα
0.5 – 1.5 %
 Αμπέλια0.3 – 1.0 %

Διαφυλλική Χρήση: Ποσοστό (%) επί του νερού ψεκασμού

Άλλες Ενδείξεις

Μαζί με άλλα λιπάσματα, αυξάνει την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών.

  • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
  • Διατηρήστε το προϊόν μεταξύ 0ºC και 40ºC.
  • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη προληπτικά μέτρα για το χειρισμό των προϊόντων. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.
  • Ανακινήστε πριν τη χρήση.