ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ελαιόδεντρο
Φράουλα
Λάχανο
Κερασιές
apple
tomato
pepper
artichoke
grape
peach
flowers
Χημικό ΣτοιχείοΠεριεκτικότητα
Ολική Οργανική Ύλη 11%
Ολικός Οργανικός Άνθρακας6.4 %
Βόριο5200 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo)136 ppm
Ολικό Ασβέστιο (CaO)5.5 %
 Ψευδάργυρος3400 ppm
Καρβοξυλικά Οξέα12.82 %

Πιστοιποιημένο CE υγρό διάλυμα σύνθετων μικροθρεπτικών στοιχείων, κατάλληλο για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρμογή. Πυκνότητα: 1.17 Kg/L.  pH: 4 – 6

Χαρακτηριστικά

 • Υγρό λίπασμα πλούσιο σε χουμικά και ασβέστιο για άμεσο εφοδιασμό του φυτού στη περίπτωση ελλείψεων ασβεστίου (Ca), ψευδαργύρου (Zn), βορίου (Β) και μολυβδαινίου (Mo).

 • Χρησιμοποιεί ασβέστιο (Ca) για τη διόρθωση των επιπέδων αλατότητας.

 • Η διαφυλλική εφαρμογή βελτιώνει τη διαθεσιμότητα ασβεστίου και μικροστοιχείων για τα φυτά όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτά τα στοιχεία.

 • Η σύνθεσή του μειώνει και εξισορροπεί τα επίπεδα αλάτων στις καλλιέργειες και, ειδικότερα μειώνει τα ανταλλάξιμα επίπεδα νατρίου.

 • Η μέθοδος του Antisal Gold βασίζεται στην άμεση εφαρμογή του ασβεστίου και στην ικανότητά του να διαλύει αδιάλυτα ανθρακικά άλατα που βρίσκονται στα εδάφη.

 • Προωθεί τον αποθησαυρισμό ουσιών από τις ρίζες, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του φυτού, με τη βελτίωση της απορρόφησης των διαλυμένων ουσιών στο έδαφος.
 • Η υψηλή διαθεσιμότητα ιόντων ασβεστίου ενθαρρύνει την ανταλλαγή του με ιόν νατρίου, που καθορίζει την αποβολή και τη διαδοχική καθαρότητά του.

 • Προωθεί τον αποθησαυρισμό ουσιών από τις ρίζες, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του φυτού, με τη βελτίωση της απορρόφησης των διαλυμένων ουσιών στο έδαφος.

 • Υγρό λίπασμα πλούσιο σε χουμικά και ασβέστιο για άμεσο εφοδιασμό του φυτού στη περίπτωση ελλείψεων ασβεστίου (Ca), ψευδαργύρου (Zn), βορίου (Β) και μολυβδαινίου (Mo).

 • Χρησιμοποιεί ασβέστιο (Ca) για τη διόρθωση των επιπέδων αλατότητας.

 • Η διαφυλλική εφαρμογή βελτιώνει τη διαθεσιμότητα ασβεστίου και μικροστοιχείων για τα φυτά όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτά τα στοιχεία.

 • Η σύνθεσή του μειώνει και εξισορροπεί τα επίπεδα αλάτων στις καλλιέργειες και, ειδικότερα μειώνει τα ανταλλάξιμα επίπεδα νατρίου.

 • Η μέθοδος του Antisal Gold βασίζεται στην άμεση εφαρμογή του ασβεστίου και στην ικανότητά του να διαλύει αδιάλυτα ανθρακικά άλατα που βρίσκονται στα εδάφη.

 • Προωθεί τον αποθησαυρισμό ουσιών από τις ρίζες, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του φυτού, με τη βελτίωση της απορρόφησης των διαλυμένων ουσιών στο έδαφος.
 • Η υψηλή διαθεσιμότητα ιόντων ασβεστίου ενθαρρύνει την ανταλλαγή του με ιόν νατρίου, που καθορίζει την αποβολή και τη διαδοχική καθαρότητά του.

 • Προωθεί τον αποθησαυρισμό ουσιών από τις ρίζες, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του φυτού, με τη βελτίωση της απορρόφησης των διαλυμένων ουσιών στο έδαφος.

Δοσολογία

Καλλιέργεια ΥδρολίπανσηΔιαφυλλική Χρήση
Οπωροφόρα50 – 120 L/ha/year0.2 – 1 %
Λαχανικά1-2 cc/m2/κάθε 7 – 10 μέρες  0.2 – 0.75 %
Ελαιόδεντρα
50 – 100 L/ha/year0.3 – 1.25 %
Αμπέλια50 – 120 L/ha/year0.25 – 1 %
Φράουλες50 – 150 L/ha/year0.25 – 1 %,  2 με 3 φορές τον χρόνο

Διαφυλλική Χρήση: Ποσοστό (%) επί του νερού ψεκασμού
L/ha/year : Λίτρα ανά 10 στρέμματα το χρόνο

Άλλες Ενδείξεις

  • Σε κάθε εποχή του χρόνου ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης .
  • Η δόση που θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την συγκέντρωση των αλάτων νατρίου στο έδαφος.
  • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.
  • Διατηρήστε το προϊόν μεταξύ 0ºC και 40ºC.
  • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη προληπτικά μέτρα για το χειρισμό των προϊόντων.
  • Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.